Tegenexpertise Mechelen is een onafhankelijke expert die uw belangen zal verdedigen als u het slachtoffer bent geworden van een schadegeval.  Vooral in het geval van een brandschade, stormschade of grotere waterschade is het aanstellen van Tegenexpert of Privé Expert, voor een Tegenexpertise, niet uit te sluiten.

In alle brandverzekering en familiale polissen is er wettelijk een voorziening die U toelaat uw eigen Tegenexpert of Privé Expert aan te stellen voor het begroten van de schade en te bemiddelen in de schadevergoeding, dit in het kader van een Tegenexpertise of Contre expert. De kost hiervan wordt volgens barema’s bepaald in de Algemene Voorwaarden van uw polis. Deze kost wordt bovenop de schadevergoeding betaald, wat maakt dat het aanstellen van uw tegenexpert in het kader van een tegenexpertise gratis is.

Tegenexpertise Mechelen raadplegen

In alle brandverzekering en familiale polissen is er wettelijk een voorziening die U toelaat uw eigen Tegenexpert of Privé Expert aan te stellen voor het begroten van de schade en te bemiddelen in de schadevergoeding, dit in het kader van een Tegenexpertise. De kost hiervan wordt volgens barema’s bepaald in de Algemene Voorwaarden van uw polis. Deze kost wordt bovenop de schadevergoeding betaald, wat maakt dat het aanstellen van uw tegenexpert in het kader van een tegenexpertise gratis is.

Het doe van Tegenexpertise Mechelen  is UW belangen te verdedigen en u een optimale schadevergoeding te onderhandelen die een correcte weerspiegeling geeft van de door u geleden verliezen.  Alzo wordt uw schadegeval ons projekt. Dit traject wordt van A tot Z begeleid door dezelfde contact persoon die U bijstaat in iedere stap van de afhandeling. Het persoonlijk engagement van iedereen in ons team is de sleutel tot uw tevredenheid.

Vaak stellen hulpdiensten of uw makelaar u een Tegenexpert voor, vergewis u ervan dat deze expert onafhankelijk is. Naast de schadegevallen gedekt door brandverzekering kan U ook een Privé Expert zoals Tegenexpertise Mechelen aanstellen in het kader van een Burgerlijke Verhaal procedure gedekt door Uw rechstbijstand om de schade op derden te verhalen via een expertise, dit alvorens naar de rechtbank te stappen.

De taak van een tegenexpert?

Een tegenexpert behartigt de rechten en belangen van de verzekerde. Tegenexperts voeren voornamelijk tegenexpertises binnen het kader uit van de brandverzekering uit (brandschade, waterschade, stormschade,…). De taak van een expert is instaan voor het opstellen van de verliesstaat van de verzekerde, de schade toetsen aan de polis voorwaarden en de belangen behartigen, in eer en geweten van de verzekerde tijdens de tegensprekelijke expertise. Op die manier moet de tegenexpert een zo optimale mogelijke schadevergoeding voor de verzekerde te weten te bekomen. Tegenexpert genoten meestal de opleiding Burgerlijk of Industrieel Ingenieur Bouwkunde of Architect of gelijkwaardig door ervaring.


Contact

Tegenexpertise brandschade Gillis

Tegenexpertise MechelenVooral in het geval van een brandschade, stormschade of grotere waterschade is het aanstellen van een Privé Expert of tegenexpertise niet uit te sluiten. Voor grotere schadegevallen bvb. brand  werken wij steeds aan polis voorwaarden, dus zonder bijkomende kosten voor U !  De Tegenexpertise Mechelen zorgt voor de volledige optimalisatie van uw schadevergoeding ! Invullen van uw dringende behoeftes : tijdelijke woonst, recuperatie van nog bruikbare zaken, aanvraag voorschot, hulp bij aangifte, ..

Hoe kunnen wij u helpen? Vraag meer info aan Tegenexpertise Mechelen
Bel: 0471 55 95 97 – 0800 71 400 of mail: info@gillis-expertises.be

 


Tips voor het inhuren van een professional om met brandschade om te gaan

Als branddeskundige wordt aan Tegenexpertise Mechelen voortdurend gevraagd naar het herstel van de brandschade van een contra-expert. Ons antwoord?

“Dat hangt af van de ernst van uw brandschade.” Met andere woorden, sommigen van ons hebben misschien helemaal geen ervaring, en anderen hebben misschien alleen ervaring met sommige van de meer gecompliceerde klussen.

Als u wel veel ervaring heeft met brandschade, bent u beter in staat om met uw probleem om te gaan dan iemand die onervaren is op dit gebied. Echter, als u onervaren bent, zal het helpen om te overleggen met een professional.

Als de brandschade die u aantreft bijvoorbeeld klein is, heeft u misschien helemaal geen problemen. Dat komt omdat de brand ergens anders kan zijn ontstaan en door het huis is verhuisd. Als u echter merkt dat u grote brandschade hebt opgelopen, kan het zijn dat u professionele hulp moet zoeken.

Als u bijvoorbeeld een ernstige brand heeft die door het plafond is gebrand, of als u grote schade heeft opgelopen, zoals rookinhalatie, kan de kans op ernstige schade aan andere gebieden in uw huis groot zijn. Als er rook wordt ingeademd, kan het zijn dat u niet in staat bent om te ademen. U kunt zelfs uw leven verliezen.

U moet proberen de mogelijke schade die u hebt opgelopen vast te stellen. Zo kunt u de kosten van uw reparaties goed inschatten, en hoe u de kosten van uw reparaties dekt. Als u een kleiner stuk brandschade hebt, kunt u misschien met een serviceprovider samenwerken om u door het proces van de reparatie heen te helpen, terwijl u uitzoekt wat u met de rest van het gebied moet doen.

Als u echter een groot stuk brandschade hebt, kunt u wellicht contact opnemen met Tegenexpertise v Wij zullen u helpen om de omvang van de schade te bepalen, en zij zullen u ook kunnen vertellen wat u moet doen om uw huis goed te repareren nadat de brand door de structuur is gebrand.

Zoals ik al eerder zei, weet u misschien niet alles over het gebied waar u werkt. Echter, het hebben van een dienstverlener om u te helpen kan u veel tijd, geld en hoofdpijn besparen.

Nadat Tegenexpertise Mechelen de omvang van de schade heeft vastgesteld, moet u beslissen wat u ermee gaat doen. Eerst moet u ervoor zorgen dat uw brandschade wordt gedekt door uw verzekeringspolis. Als u die niet heeft, dan moet u contact opnemen met uw verzekeraar om te zien of zij het werk dat u moet doen zullen vergoeden. Dit kan onder andere het bevestigen van het dak, het vervangen van plafondtegels, muren of houten balken en andere materialen die door de brand kunnen worden beschadigd.

Tegenexpert bij diefstal

Natuurlijk bent u ervan overtuigd dat een diefstal zich niet bij U voordoet. Desalniettemin zijn er vele woning inbraken met diefstal in België ieder jaar. Bent u voor deze optie verzekerd kunnen wij u bijstaan uw verliezen te formuleren in een eis aan uw verzekeraar die wij samen met zijn expert gaan bespreken om tot een akkoord te komen.

Tegenexpert nij stormschade en overstroming :

De laatste jaren worden we meer en meer geconfronteerd met uitzonderlijke weersomstandigheden. Stormen met overstromingen en hagelinslag komen dan ook vaker voor. Ook voor de deze schades zijn er in de meeste brandverzekerings polissen uitgebreide voorzieningen om de schade voor U te vergoeden ( een optie in sommige polissen en bijzondere voorwaarden indien u in zich in een risico gebied bevindt.

Belangrijk om te weten

In alle brandverzekering en familiale polissen is er wettelijk een voorziening die U toelaat uw eigen Tegenexpert of Privé Expert aan te stellen voor het begroten van de schade en te bemiddelen in de schadevergoeding. De kost van een Tegenexpertise  wordt volgens barema’s bepaald in de Algemene Voorwaarden van uw polis. Deze kost wordt bovenop de schadevergoeding betaald, wat maakt dat het aanstellen van uw tegenexpert voor een Tegenexpertise gratis is